Ap ju Website fon’t Seeltersk-Instituut (fon Henk Wolf) stoant n Stuk tou’n Ättertoanken an Eren-Lid Kurt Niemeyer, fon wäl wie […]