Die Seelter Buund hiede Fräindai 27. August Filiz Polat fonne Buundesdai in’t Kultuurhuus ap Fizziete. Moundai 29. August waas Buundesbeapfraagde […]