Die Seelter Buund stöänt ju Jungfräiske Mäinskup, ju tjoon Ideen apskrieuwen hät, uum et Seeltersk sichtboarer tou moakjen. Wolter Jetten […]